พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Tom Yum Flavor
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Original White Sesame
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Mala Flavor
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Mala Flavor
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Original White Sesame
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Tom Yum Flavor
(Size M)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

+สถานีคริสปี้+

KRISPY STATION