พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสออริจินัลงาขาว
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสหม่าล่า
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสหม่าล่า
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสออริจินัลงาขาว
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสต้มยำ
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

“พิกก้า” เรามีความคิดทีจะเปิดมุมมองใหม่ และเป็นผู้นำเทรนด์ขนมรูปแบบใหม่ เรามุ่งเน้นทีจะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดธุรกิจ ของขนมพริกทอดกรอบในประเทศไทยทัง Traditional Trade และ Modern Trade ในสังคมยุคปัจจุบัน เราเล็งเห็น คุณค่าของพืชตระกูลพริก ซึงอยู่ใกล้ ตัวคนไทย มาเป็นเวลานาน และนำเสนอให้กับลูกค้า ใน….

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

+สถานีคริสปี้+

KRISPY STATION