พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสออริจินัลงาขาว
(Size S)

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสหม่าล่า
(Size S)

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสหม่าล่า
(Size M)

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสออริจินัลงาขาว
(Size M)

พิกก้า พริกทอดกรอบ
รสต้มยำ
(Size M)

“พิกก้า” เรามีความคิดทีจะเปิดมุมมองใหม่ และเป็นผู้นำเทรนด์ขนมรูปแบบใหม่ เรามุ่งเน้นทีจะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดธุรกิจ ของขนมพริกทอดกรอบในประเทศไทยทัง Traditional Trade และ Modern Trade ในสังคมยุคปัจจุบัน เราเล็งเห็น คุณค่าของพืชตระกูลพริก ซึงอยู่ใกล้ ตัวคนไทย มาเป็นเวลานาน และนำเสนอให้กับลูกค้า ใน….

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

+สถานีคริสปี้+

KRISPY STATION