พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Original Flavor
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Mala Flavor
(Size S)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Mala Flavor
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Original Flavor
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

Pikka Crispy Chilli
Tom Yum Flavor
(Size M)

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

“Pikka”, we aim to revolutionize the snack industry by introducing a new trendsetter in the market. Our goal is to become the number one brand in Thailand’s crispy chili snack business, catering to both traditional and modern trade sectors in today’s society…

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

+สถานีคริสปี้+

KRISPY STATION